องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำ เทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศรมหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566

               วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณคลองอีสานเขียว หมู่ที่ 5 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ นายทองคำ ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน และส.อบต ตำบลปราสาทเยอ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำ เทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศรมหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ นายพะเนตร อุทัยรังษี นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายทองคำ             ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน โดยมีผอ.ศอ.จอส.อำเภอไพรบึง พร้อมด้วย จิตอาสา 904 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และจิตอาสาภาคประชาชนในระดับตำบล ตำบลปราสาทเยอ เข้าร่วมกิจกรรม

ดาวโหลดเอกสาร