องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในศูนย์พัฒนาเด็กฯ