องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในศูนย์พัฒนาเด็กฯ