การแข่งขันกีฬา ประจำตำบล(กีฬาต้านยาเสพติด) ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ  ได้ดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล(กีฬาต้านยาเสพติด )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566  โดยนายพะเนตร อุทัยรังษี นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นายทองคำ ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ ในการดำเนินโครงการ โดยดำเนินการแข่งขันกีฬาในระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ นายอิสระ สิงห์คำ ผู้จัดการธกส.ไพรบึง นายรัศมี บุญปลูก สาธารณสุขอำเภอไพรบึง นายกตัญญู ผลเกิด ท้องถิ่นอำเภอไพรบึง นายพงศ์ณพัช สุภาพ รองนายกเทศบาลตำบลไพรบึง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ส.อบต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนในพื้นที่ตำบลปราสาทเยอ 11 หมู่บ้าน เข้าร่วมฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"