องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

การแข่งขันกีฬา ประจำตำบล(กีฬาต้านยาเสพติด) ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ  ได้ดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล(กีฬาต้านยาเสพติด )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566  โดยนายพะเนตร อุทัยรังษี นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นายทองคำ ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ ในการดำเนินโครงการ โดยดำเนินการแข่งขันกีฬาในระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ นายอิสระ สิงห์คำ ผู้จัดการธกส.ไพรบึง นายรัศมี บุญปลูก สาธารณสุขอำเภอไพรบึง นายกตัญญู ผลเกิด ท้องถิ่นอำเภอไพรบึง นายพงศ์ณพัช สุภาพ รองนายกเทศบาลตำบลไพรบึง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ส.อบต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนในพื้นที่ตำบลปราสาทเยอ 11 หมู่บ้าน เข้าร่วมฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร