องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ