อบต.ปราสาทเยอ

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

Monthly Archives: มิถุนายน 2016

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน […]

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศสอบราคา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.๑) ประจำปีงบ […]