อบต.ปราสาทเยอ

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

Monthly Archives: มิถุนายน 2016

ข่าวประชาสัมพันธ์

  เรื่อง  กำหนดชำระภาษีประจำปี  เรื่อง  นโยบาย/มาต […]

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศสอบราคา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.๑) ประจำปีงบ […]