องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

แผนการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบ ไตรมาสที่ 1-2 ปี 2563