องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

“สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง” 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ