องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

                     วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง นายทองคำ ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ พร้อมเจ้าหน้าที่ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอร่วมกิจกรรมทำบุตรตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

                   โดยนายพะเนตร อุทัยรังษี นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในการจัดกิจกรรม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานชมรมแม่บ้านมหามหาดไทยอำเภอไพรบึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และประชาชนชาวอำเภอไพรบึง เข้าร่วมพิธีฯ

ดาวโหลดเอกสาร