องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

หน้า: 1 2

รายงานทางการเงิน

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน

🟠รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

🟠รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🟠รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🟠รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ

🟠งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

🟠รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่4/2566

🟠รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3/2566

🟠รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2/2566

🟠รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1/2566

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

🔶รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

🔶รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

🔶ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน แรก) รายละเอียด คลิก!

🔶ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน แรก) รายละเอียด คลิก!

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

        🔶รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567

🔶รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

🔶รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

🔶รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

🔶รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2562

หน้า: 1 2