องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

หน้า: 1 2

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

🟠ประจำปี พ.ศ.2565

เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก

กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2565

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งแรก

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

🟠ประจำปี พ.ศ. 2564

▶กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ

▶กำหนดประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 1

▶กำหนดประชุมสภา สมัยสมัญ สมัยที่ 2

▶กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3

▶เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัย สมัยที่ 1

▶เรียกประชุมสภาสมัญวิสามัญ สมัยที่ 2

▶รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

▶รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

▶รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

▶รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งแรก

▶รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

▶รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

▶รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

▶ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

หน้า: 1 2