รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

 

🟠ประจำปี พ.ศ. 2564

▶ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

🟠ประจำปี พ.ศ. 2563
 
🟠ประจำปี พ.ศ. 2562
 
🟠ประจำปี พ.ศ. 2561

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"