องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์