พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"