องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

จัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

วันที่ 27 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ จัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ โดยเป็นการประกาศ การเริ่มดำเนินงานธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ โดยได้ดำเนินการจัดประชุมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง การจัดตั้งธนาคารขยะ และแนวทางให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในเขตพื้นที่ตำบลปราสาทเยอ เพื่อเป็นต้นแบบและกระตุ้นให้ชุมชนที่มีความสนใจอยากที่เข้าร่วมโครงการฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร