องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน

🔷รายงานผลการให้บริการประชาชน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

🔷รายงานผลการให้บริการประชาชน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

🔷 รายงานผลการให้บริการประชาชน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🔷 รายงานผลการให้บริการประชาชน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🔷 รายงานจำนวนผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

🔷 รายงานจำนวนผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🔷รายงานจำนวนผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

🔷 รายงานจำนวนผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

🔷 รายงานจำนวนผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

🔷 รายงานจำนวนผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561