องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรประจำปี 2566

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง นายทองคำ ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรม ดังนี้

             เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

             เวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

ทั้งนี้ นายพะเนตร อุทัยรังษี นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรประจำปี 2566 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอไพรบึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอไพรบึง ร่วมพิธีฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร