องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

                    วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง นายทองคำ             ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ คณะผู้บริหาร พร้อมหัวน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบปราสาทเยอ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีกิจกรรม

                  เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

                  เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

                ทั้งนี้ นายพะเนตร อุทัยรังษี นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอไพรบึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอไพรบึง ร่วมพิธีฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร